Sambutan Dewan Pembina

Disini akan diisi sambutan oleh Dewan Pembina.