Zakat Emas dan Perak

Ketentuan :

1. Mencapai haul
2. Mencapai nishab, 85 gr emas murni atau 595 gr perak
3. Besar zakat 2,5 %
4. Besar zakat emas

  • Jika emas/perak tidak dipakai atau dipakainya hanya setahun sekali Zakat emas/perak = emas yang dimiliki x harga emas x 2,5 %
  • Jika emas/perak dipakai Zakat emas/perak = (emas yang dimiliki – emas yang dipakai) x harga emas x 2,5 %